Motto

Świat jest stworzony po to, aby stać się kiedyś piękną książką.

Stephane Mallarme

czwartek, 6 kwietnia 2017

Konkurs Napisz recenzję! 2017Biblioteki Publiczne
Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach
zapraszają
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
i klas I- III gimnazjów
do udziału w V edycji Konkursu „Napisz recenzję!”

Recenzję książki,
albumu muzycznego, filmu, gry
prześlijcie na adres bibsaczow1@wp.pl
w terminie do 31 maja 2017 r.

Wszystkie nadesłane prace zostaną umieszczone
na stronie internetowej http://mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com

Autorzy najciekawszych recenzji
zostaną nagrodzeni!

Zapraszamy !!!

Regulamin w zakładce "Napisz recenzję! 2017"         

piątek, 16 grudnia 2016

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach zawiadamia, 
że w ramach Programu Instytutu Książki 
"Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016", zrealizowane zostało zadanie pn. "Nowoczesny katalog 
w komputerach Bibliotek Publicznych gminy Bobrowniki", w ramach którego zostało zakupione pięć nowoczesnych stanowisk komputerowych dla bibliotekarzy, do opracowania zbiorów oraz skaner liniowy do digitalizacji zbiorów.

PRZEDMIOTOWE ZADANIE DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU KSIĄŻKI


Zakup zestawów komputerowych umożliwił opracowanie rzeczowe księgozbioru i wprowadzenie rekordów do bazy danych programu bibliotecznego, w celu udostępnienia katalogu elektronicznego czytelnikom bibliotek.  Dzięki nowym zestawom komputerowym prace nad katalogiem elektronicznym w znacznym stopniu zostaną przyspieszone i po wprowadzeniu 100 % księgozbioru możliwe zostanie uruchomienie elektronicznego systemu wypożyczeń. Dostęp do katalogu on-line oraz elektroniczne wypożyczanie podniesie znaczenie bibliotek w społeczeństwie i zwiększy liczbę korzystających z oferty bibliotecznej. Zmiana systemu wypożyczeń planowana jest pod kątem dotarcia do przede wszystkim ludzi młodych. Zasób biblioteczny możliwy do przejrzenia bez konieczności wychodzenia z domu, możliwość rezerwacji czy sprawdzenia dostępności wybranej pozycji książkowej, to w chwili obecnej standard oferty bibliotek. Usprawni to również pracę bibliotekarzy. Katalog zasobu bibliotecznego w całej gminie pozwoli na ujednolicenie opisów poszczególnych tytułów.
Zakup skanera pozwoli na opracowanie nowego rodzaju zbiorów w bibliotekach. dokumenty Życia Społecznego czyli druki ulotne, są ważnym elementem codzienności lokalnej.  Głównym celem gromadzenia tego rodzaju zbiorów jest zabezpieczenie przed utratą źródeł, które w przyszłości będą stanowić podstawę do uzupełnienia informacji o życiu gminy czy regionu oraz ochrona danych, które mogą być trudne do zdobycia lub niemożliwe do odtworzenia. Są one coraz częściej poszukiwane przez czytelników lecz ich wypożyczanie ograniczone jest ich formą. Możliwość udostępniania ich w wersji elektronicznej usprawni dostęp do nich oraz zwiększy ich bezpieczeństwo.

Katalog jest dostępny tu : KATALOG ON-LINE

czwartek, 20 października 2016

Konkurs "Moje podróże po literaturze" edycja 2017

Po raz drugi zapraszamy młodych czytelników do konkursu współorganizowanego ze szkołami. Półki biblioteczne czekają pełne nowości. Czekamy na ciekawe recenzje, piękne ilustracje i nowe, kreatywne rozwiązania.
Powodzenia.  

Regulamin konkursu „Moje podróże po literaturze!”

I
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu na najładniejszy i najciekawszy zeszyt lektur.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas od I do III szkół podstawowych.
3. Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach:
- etap I wewnątrzszkolny;
- etap II międzyszkolny / gminny
4. Organizatorem konkursu „Moje podróże po literaturze” są Biblioteki Publiczne Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

II
Warunki uczestnictwa w konkursie

1.Uczestnik konkursu ma założyć zeszyt, w którym będzie wpisywał informacje
o przeczytanych książkach – odbytych „literackich podróżach”
2. Prace konkursowe powinny:
- mieć format zeszytu A5,
- na pierwszej stronie zawierać dane:
            - imię i nazwisko ucznia,
            - nazwa szkoły,
            - klasa, wiek autora zeszytu.
3. Informacje o przeczytanych książkach powinny być zapisane według wzoru:
- autor książki,
- tytuł książki,
- krótka informacja o treści książki i wrażeniach jakie wywarła,
- samodzielnie namalowana ilustracja do książki.
4.Oddana na konkurs praca powinna w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika
konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych prac lub ich fragmentów.
5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową.
6.W konkursie weźmie udział osoba, która do 26 kwietnia 2017r. złoży swoją pracę w bibliotece szkolnej, która jest koordynatorem I etapu konkursu. Bibliotekarz szkolny powoła komisję, która oceni prace i wybierze 10 najładniejszych z danej szkoły.
 7. Wybrane prace zostaną dostarczone najpóźniej 28 kwietnia 2017r. do Biblioteki Publicznej w Sączowie i wezmą udział w II etapie konkursu.
8. Komisja Konkursowa, w składzie ustalonym przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach, wyłoni laureatów spośród uczestników zakwalifikowanych do II etapu  konkursu. 
9. Komisja oceniając prace weźmie pod uwagę;
            - twórczy charakter pisemnej wypowiedzi,
            - poprawność stylistyczną i językową,
- samodzielność i oryginalność,
- ogólną estetykę pracy,
- ilość zaprezentowanych lektur.
10. Wybrane przez Komisję Konkursową  prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Bibliotek Publicznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

III
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich  Bibliotekach Publicznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach oraz na stronie internetowej: www.mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby Organizatora ( Dz. U. nr 133, poz. 833)

piątek, 8 lipca 2016

Przerwy urlopowe w Bibliotekach w czasie wakacji 2016

W okresie letnim w związku z zaplanowanymi urlopami wypoczynkowymi Biblioteki Publiczne nieczynne będą w następujących terminach:
 


Biblioteka Publiczna w Bobrownikach - w dniach od 18 lipca do 09 sierpnia 2016 roku.

Biblioteka Publiczna w Dobieszowicach - w dniach od 22 lipca do 04 sierpnia 2016 roku.

Biblioteka Publiczna w Rogoźniku - w dniach od 08 sierpnia do 22 sierpnia 2016 roku.

Biblioteka Publiczna w Sączowie - w dniach od 27 czerwca do 08 lipca oraz od 22 sierpnia do 02 września 2016 roku.

Biblioteka Publiczna w Siemoni - w dniach od  05 sierpnia do 19 sierpnia 2016 roku.

wtorek, 21 czerwca 2016

Rozwiązanie konkursu "Napisz recenzję" 2016

Protokół posiedzenia Komisji Konkursowej
Konkursu „Napisz recenzję!”
z dnia 20.06.2016 r.

Organizatorem konkursu były Biblioteki Publiczne Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach. Przebieg konkursu koordynowała Joanna Kocot-Dyszy – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Sączowie.

Do konkursu przystąpiło 27 uczestników w dwóch kategorach wiekowych:
 - Szkoła Podstawowa, uczniowie klas IV –VI ,
- Gimnazjum, uczniowie klas I-III.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
- mgr Beata Dzierżanowska Kukuła, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach,
- mgr Beata Maria Ziaja, nauczyciel języka polskiego II LO im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu,
- mgr Katarzyna Dyszy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim,
- mgr Dominika Latos, bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach.

Komisja wyłoniła laureatów i przyznała nagrody :
Kategoria – Gimnazjum
I miejsce    Agata Wyparło - Publiczne Gimnazjum w Siemoni
II miejsce   Laura Dudziak - Publiczne Gimnazjum w Siemoni
III miejsce  Milena Surma - Publiczne Gimnazjum w Siemoni
Wyróżnienia
Klaudia Makuła – Publiczne Gimnazjum w Siemoni
Julia Romik – Gimnazjum w RogoźnikuKategoria - Szkoła Podstawowa
I miejsce      Sergiusz Dyszy  ZSP Sączów
II miejsce     Wojciech Janota  ZSP Sączów
III miejsce   Emilia Magdziarczyk  SP w Rogoźniku


Członkowie Komisji Konkursowej oraz organizatorzy dziękują uczniom za przesłanie prac konkursowych oraz nauczycielom za wsparcie i pomoc przy pisaniu prac.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Nagrody zostaną przekazane do sekretariatów szkół.

wtorek, 14 czerwca 2016

"Moje podróże po literaturze" rozwiązanie konkursu

Protokół posiedzenia Komisji Konkursowej
Konkursu „Moje podróże po literaturze”
z dnia 06.06.2016 r.

Organizatorem konkursu były Biblioteki Publiczne Gminnego Ośrodka Kultury
w Bobrownikach. Przebieg konkursu koordynowała Joanna Kocot-Dyszy – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Sączowie.

 1. Do konkursu przystąpiło 47 uczestników w jednej kategorii wiekowej - uczniowie klas I-III.
 2. Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
  - mgr Beata Dzierżanowska Kukuła, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach,
  - mgr Irena Witkowska, nauczyciel edukacji artystvcznej - Gimnazjum w Ożarowicach,
  - mgr Katarzyna Dyszy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim.
 3. Komisja dokonała oceny prac i przyznała :
 • dwa równorzędne I miejsca dla: Alicji Radziszewskiej i Julii Mańki
 • II miejsce dla Kingi Kuberek
 • III miejsce dla Marleny Pyki
 • wyróżnienia dla Nadii Ociepki i Anny Małolepszej

  Członkowie Komisji Konkursowej oraz organizatorzy dziękują uczniom za wykonanie pięknych zeszytów lektur. Słowa podziękowania kierują również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy.   
  Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Nagrody zostaną przekazane do sekretariatów szkół. 
  Nagrodzone prace :


  Julia Mańka  Alicja Radziszewska  Kinga Kuberek  Marlena Pyka
  Anna Małolepsza
  Nadia Ociepkapiątek, 3 czerwca 2016

Konkurs "Napisz recenzję 2016"

Wpływają już pierwsze prace na nasz konkurs "Napisz recenzję 2016". Będziemy je zamieszczać sukcesywnie.  Zachęcamy do zapoznania się z pracami konkursowymi naszych młodych czytelników w zakładce 
"Napisz recenzję 2016".