Motto

Świat jest stworzony po to, aby stać się kiedyś piękną książką.

Stephane Mallarme

piątek, 12 października 2018

Badanie czytelnictwa - ankieta


Szanowni Państwo,

We współpracy z Instytutem Książki udostępniamy ankietę na temat czytelnictwa.  Badanie czytelników książek, realizowane przez Instytutu Książki z nasza pomocą, będzie przebiegać dwutorowo. Przede wszystkim, liczymy na czytelniczki i czytelników korzystających z biblioteki publicznej w Dobieszowicach.  Zapewne zdecydowana ich większość będzie wolała wypełniać drukowany kwestionariusz. Tam też właśnie będzie dostępna papierowa wersja  ankiety. Chcemy dotrzeć zwłaszcza do tych osób, które korzystają z obiektu, który był modernizowany ze środków Instytutu Książki. Badaniu podlegają także pozostali klienci biblioteki publicznej. 
Ich opinia jest również ważna.
Dla osób zaznajomionych z klawiaturą i ekranem komputera załączamy link do wersji cyfrowej naszej ankiety. Jej wypełnianie w sieci jest wygodne, bowiem są założone filtry, które odsyłają do odpowiednich części ankiety.
Bardzo liczymy na państwa zaangażowanie gdyż termin wypełniania ankiet jest dość krótki. 


piątek, 14 września 2018

Narodowe czytanie 2018

W sobotnie przedpołudnie 8 września w dobieszowickiej bibliotece spotkali się pracownicy Bibliotek Publicznych  gminy Bobrowniki oraz przedstawiciele lokalnego społeczeństwa i czytelnicy. W miłej atmosferze odczytane zostały fragmenty "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego oraz wybrane teksty Antologii Niepodległościowej. 
Do zobaczenia za rok.

poniedziałek, 3 września 2018

Remont zakończony!

Serdecznie zapraszamy do otwartej po generalnym remoncie Biblioteki w Bobrownikach. 
Od 3 września biblioteka będzie otwarta w godzinach :

Poniedziałek       13.00 - 20.00
Wtorek                  8.00 - 15.00
Środa                   13.00 - 20.00
Czwartek             nieczynne
Piątek                   13.00 - 20.00

Zapraszamy

środa, 11 lipca 2018

Informacja o otwarciu biblioteki

Drodzy czytelnicy

W związku z przenoszeniem i układaniem na półkach księgozbioru oraz przenoszeniem wyposażenia po remoncie, Biblioteka Publiczna w Bobrownikach będzie nieczynna do odwołania. Przypuszczalny termin otwarcia to 3 września 2018r.
 Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

czwartek, 26 kwietnia 2018

Informacja

INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach informuje,

 że w dniach:

30 kwietnia 2018 r. - 14 maja 2018 r. 

Biblioteka Publiczna w Rogoźniku będzie nieczynna 

z powodu urlopu pracownika.


Konkurs "Moje podróże po literaturze" edycja 2018


UWAGA !
Rusza edycja 2018 konkursu
pod nazwą
„Moje podróże po literaturze”
na najładniejszy i najciekawszy
zeszyt lektur.

Biblioteka Publiczna w Sączowie zaprasza 
uczniów klas I- III szkół podstawowych
do zaprezentowania przeczytanych przez siebie książek.

Wpiszcie do zeszytu informacje o książkach:
·       Autorów książek
·       Tytuły książek
·       Krótkie przemyślenia dotyczące treści książek
Ozdóbcie  wpisy samodzielnie namalowanymi ilustracjami.

Do 25 maja 2018 roku dostarczcie swoje prace do jednej z filii bibliotecznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

Autorzy najpiękniejszych zeszytów
zostaną nagrodzeni!!!

POWODZENIA !!!

Regulamin konkursu „Moje podróże po literaturze!”

2018

I
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu na najładniejszy i najciekawszy zeszyt lektur.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas od I do III szkół podstawowych.
3. Konkurs ma zasięg gminny.
4. Organizatorem konkursu jest  Biblioteka Publiczna w Sączowie – Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.
5. Prawidłowy przebieg konkursu będzie koordynować bibliotekarz Biblioteki Publicznej                            w Sączowie.

II
Warunki uczestnictwa w konkursie

1.Uczestnik konkursu ma założyć zeszyt lektur, w którym będzie wpisywał informacje
o przeczytanych przez siebie co najmniej 5 książkach.

2. Prace konkursowe powinny:
- mieć format zeszytu A5,
- na pierwszej stronie zawierać dane:
            - imię i nazwisko ucznia,
            - nazwa szkoły,
            - klasa, wiek autora zeszytu.

3. Informacje o przeczytanych książkach powinny być zapisane według wzoru:
- autor książki,
- tytuł książki,
- krótka informacja na temat przeczytanej książki,
- samodzielnie namalowana ilustracja do książki.

4.Oddana na konkurs praca powinna w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika
konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych prac lub ich fragmentów.

5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową.

6.W konkursie weźmie udział każdy uczeń, który do 25 maja 2018 dostarczy swoją pracę do jednej z filii bibliotecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

 7. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach powoła Komisję Konkursową,               która wyłoni laureatów konkursu.

8. Komisja oceniając prace weźmie pod uwagę;
- pomysłowość,
- samodzielność wykonania,
- estetykę pracy,
- poprawność wypowiedzi pisemnej na temat prezentowanych książek,
- ilość zaprezentowanych książek.

9. Wybrane przez Komisję Konkursową  prace zostaną nagrodzone.

III
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich  Bibliotekach Publicznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach oraz na stronie internetowej: www.mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie                              i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby Organizatora ( Dz. U. nr 133, poz. 833)

wtorek, 17 kwietnia 2018

Konkurs "Napisz Recenzję" edycja 2018


Biblioteki Publiczne

Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach
 zapraszają
uczniów klas IV-VII szkół podstawowych
i klas II - III gimnazjów
do udziału w VI edycji Konkursu „Napisz recenzję!”
                                                                                        
Recenzję książki,
albumu muzycznego, filmu, gry
 prześlijcie na adres bibsaczow1@wp.pl
w terminie do 25 maja 2018 r.

Wszystkie nadesłane prace zostaną umieszczone
na stronie internetowej http://mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com

Autorzy najciekawszych recenzji
zostaną  nagrodzeni!

Zapraszamy !!!         

Regulamin VI edycji konkursu „Napisz recenzję!” 2018

I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu na najciekawszą recenzję: książki, albumu muzycznego, filmu, gry planszowej lub komputerowej.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas od IV do VII szkół podstawowych oraz uczniów klas  II  i  III gimnazjów.
3. Konkurs ma zasięg gminny.
4. Organizatorem konkursu „Napisz recenzję!” są Biblioteki Publiczne Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.
5. Poprawny przebieg konkursu koordynuje Biblioteka Publiczna w Sączowie.

II
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnik konkursu ma napisać recenzję wybranej przez siebie książki, albumu muzycznego, filmu lub gry. W opracowanej recenzji uczestnik konkursu powinien  przedstawić swoją opinię, którą zachęci rówieśników do zapoznania się z recenzowaną publikacją.

2.  Konkursowe prace powinny:
-  zajmować  do 2  kart formatu A4,
- zostać zapisane jako odrębny plik w programie Microsoft WORD lub Open Office czcionką Times New Roman o wielkość 12  i  interlinią  1,5 wiersza.

3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany podać autora i tytuł recenzowanej książki, albumu muzycznego, gry oraz swoje imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły i klasę do której uczęszcza, adres e-mail.

4. W konkursie weźmie udział osoba, która  do 25 maja 2018 roku dostarczy swoją pracę drogą elektroniczną w postaci załącznika na adres: bibsaczow1@wp.pl

5. Dostarczenie pracy do Organizatora jest jednocześnie wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie www.mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com
Wszystkie nadesłane prace będą bezpłatnie opublikowane na w/w stronie w zakładce „Napisz recenzję!” 2018

6. Oddana na konkurs praca powinna w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów.

7. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość recenzji.

8. Recenzje zostaną ocenione przez Komisję, której skład ustali Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach. Komisja wybierze najciekawsze prace i przyzna ich autorom nagrody w trzech  kategoriach:
- szkoła podstawowa, klasy IV/V
- szkoła podstawowa, klasy VI/VII  
- gimnazjum, klasy II/III

III
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich Bibliotekach Publicznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach oraz na stronie internetowej: www.mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie            i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby Organizatora ( Dz. U. nr 133, poz. 833)