Motto

Świat jest stworzony po to, aby stać się kiedyś piękną książką.

Stephane Mallarme

środa, 11 lipca 2018

Informacja o otwarciu biblioteki

Drodzy czytelnicy

W związku z przenoszeniem i układaniem na półkach księgozbioru oraz przenoszeniem wyposażenia po remoncie, Biblioteka Publiczna w Bobrownikach będzie nieczynna do odwołania. Przypuszczalny termin otwarcia to 3 września 2018r.
 Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

czwartek, 26 kwietnia 2018

Informacja

INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach informuje,

 że w dniach:

30 kwietnia 2018 r. - 14 maja 2018 r. 

Biblioteka Publiczna w Rogoźniku będzie nieczynna 

z powodu urlopu pracownika.


Konkurs "Moje podróże po literaturze" edycja 2018


UWAGA !
Rusza edycja 2018 konkursu
pod nazwą
„Moje podróże po literaturze”
na najładniejszy i najciekawszy
zeszyt lektur.

Biblioteka Publiczna w Sączowie zaprasza 
uczniów klas I- III szkół podstawowych
do zaprezentowania przeczytanych przez siebie książek.

Wpiszcie do zeszytu informacje o książkach:
·       Autorów książek
·       Tytuły książek
·       Krótkie przemyślenia dotyczące treści książek
Ozdóbcie  wpisy samodzielnie namalowanymi ilustracjami.

Do 25 maja 2018 roku dostarczcie swoje prace do jednej z filii bibliotecznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

Autorzy najpiękniejszych zeszytów
zostaną nagrodzeni!!!

POWODZENIA !!!

Regulamin konkursu „Moje podróże po literaturze!”

2018

I
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu na najładniejszy i najciekawszy zeszyt lektur.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas od I do III szkół podstawowych.
3. Konkurs ma zasięg gminny.
4. Organizatorem konkursu jest  Biblioteka Publiczna w Sączowie – Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.
5. Prawidłowy przebieg konkursu będzie koordynować bibliotekarz Biblioteki Publicznej                            w Sączowie.

II
Warunki uczestnictwa w konkursie

1.Uczestnik konkursu ma założyć zeszyt lektur, w którym będzie wpisywał informacje
o przeczytanych przez siebie co najmniej 5 książkach.

2. Prace konkursowe powinny:
- mieć format zeszytu A5,
- na pierwszej stronie zawierać dane:
            - imię i nazwisko ucznia,
            - nazwa szkoły,
            - klasa, wiek autora zeszytu.

3. Informacje o przeczytanych książkach powinny być zapisane według wzoru:
- autor książki,
- tytuł książki,
- krótka informacja na temat przeczytanej książki,
- samodzielnie namalowana ilustracja do książki.

4.Oddana na konkurs praca powinna w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika
konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych prac lub ich fragmentów.

5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową.

6.W konkursie weźmie udział każdy uczeń, który do 25 maja 2018 dostarczy swoją pracę do jednej z filii bibliotecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

 7. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach powoła Komisję Konkursową,               która wyłoni laureatów konkursu.

8. Komisja oceniając prace weźmie pod uwagę;
- pomysłowość,
- samodzielność wykonania,
- estetykę pracy,
- poprawność wypowiedzi pisemnej na temat prezentowanych książek,
- ilość zaprezentowanych książek.

9. Wybrane przez Komisję Konkursową  prace zostaną nagrodzone.

III
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich  Bibliotekach Publicznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach oraz na stronie internetowej: www.mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie                              i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby Organizatora ( Dz. U. nr 133, poz. 833)

wtorek, 17 kwietnia 2018

Konkurs "Napisz Recenzję" edycja 2018


Biblioteki Publiczne

Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach
 zapraszają
uczniów klas IV-VII szkół podstawowych
i klas II - III gimnazjów
do udziału w VI edycji Konkursu „Napisz recenzję!”
                                                                                        
Recenzję książki,
albumu muzycznego, filmu, gry
 prześlijcie na adres bibsaczow1@wp.pl
w terminie do 25 maja 2018 r.

Wszystkie nadesłane prace zostaną umieszczone
na stronie internetowej http://mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com

Autorzy najciekawszych recenzji
zostaną  nagrodzeni!

Zapraszamy !!!         

Regulamin VI edycji konkursu „Napisz recenzję!” 2018

I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu na najciekawszą recenzję: książki, albumu muzycznego, filmu, gry planszowej lub komputerowej.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas od IV do VII szkół podstawowych oraz uczniów klas  II  i  III gimnazjów.
3. Konkurs ma zasięg gminny.
4. Organizatorem konkursu „Napisz recenzję!” są Biblioteki Publiczne Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.
5. Poprawny przebieg konkursu koordynuje Biblioteka Publiczna w Sączowie.

II
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnik konkursu ma napisać recenzję wybranej przez siebie książki, albumu muzycznego, filmu lub gry. W opracowanej recenzji uczestnik konkursu powinien  przedstawić swoją opinię, którą zachęci rówieśników do zapoznania się z recenzowaną publikacją.

2.  Konkursowe prace powinny:
-  zajmować  do 2  kart formatu A4,
- zostać zapisane jako odrębny plik w programie Microsoft WORD lub Open Office czcionką Times New Roman o wielkość 12  i  interlinią  1,5 wiersza.

3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany podać autora i tytuł recenzowanej książki, albumu muzycznego, gry oraz swoje imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły i klasę do której uczęszcza, adres e-mail.

4. W konkursie weźmie udział osoba, która  do 25 maja 2018 roku dostarczy swoją pracę drogą elektroniczną w postaci załącznika na adres: bibsaczow1@wp.pl

5. Dostarczenie pracy do Organizatora jest jednocześnie wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie www.mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com
Wszystkie nadesłane prace będą bezpłatnie opublikowane na w/w stronie w zakładce „Napisz recenzję!” 2018

6. Oddana na konkurs praca powinna w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów.

7. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość recenzji.

8. Recenzje zostaną ocenione przez Komisję, której skład ustali Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach. Komisja wybierze najciekawsze prace i przyzna ich autorom nagrody w trzech  kategoriach:
- szkoła podstawowa, klasy IV/V
- szkoła podstawowa, klasy VI/VII  
- gimnazjum, klasy II/III

III
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich Bibliotekach Publicznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach oraz na stronie internetowej: www.mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie            i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby Organizatora ( Dz. U. nr 133, poz. 833)

piątek, 2 lutego 2018

Remont w Bibliotece Publicznej w Bobrownikach

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach informuje, że 
w terminie od 5 lutego 2018 r do 31 maja 2018 r 
Biblioteka Publiczna w Bobrownikach będzie nieczynna
z uwagi na przeprowadzane prace remontowe, realizowane ze środków unijnych przyznanych na zadanie "Przebudowa i modernizacja klatki schodowej 
i pomieszczeń Biblioteki Publicznej 
w Bobrownikach" 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Za zaistniałe utrudnienia wszystkich Zainteresowanych serdecznie przepraszamy.

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Moja najpiękniejsza podróż literacka - Janusz Sapiński

Moja najpiękniejsza podróż literacka.

Gdyby nie szkoła, do której uczęszczają wnuczki i realizowany w niej projekt „Międzypokoleniowe podróże po literaturze”, prawdopodobnie nie byłoby okazji do refleksji i wspomnień
o książkach przeczytanych w dzieciństwie. Refleksja i wspomnienia przychodzą bez trudu, natomiast gdy stanęło przede mną zadanie publicznego spotkania w szkole z wnuczkami oraz ich rówieśnikami, sprawa przestała być prosta.
I nie chodziło bynajmniej o wybór tematyki, wybór książki,
o której dzieciom w tym przedziale wiekowym można opowiedzieć. Wydało mi się, że książka, a właściwie nowelka autorstwa Gustawa Morcinka pod tytułem „Łysek z pokładu Idy” będzie najwłaściwsza do przedstawienia dzieciom z kilku powodów.
Pokolenie moich wnuków jest, czy nam się to podoba czy nie, pokoleniem cyfrowym, dla którego czytanie czegoś, co nie pojawia się na ekranie telewizora, komputera, smartfona, no wyjątkowo kolorowego magazynu dla młodzieży (niepotrzebne skreślić), nie jest traktowane jako sposób spędzania czasu. I nie jest to absolutnie negatywna ocena w stylu: „za naszych czasów tego nie było!”. Jest to próba zdiagnozowania rzeczywistości, w której żyjemy, rze-czywistości, której znakiem szczególnym jest niewyobrażalny dla poprzedzających nas pokoleń postęp techniczny i technologiczny.
Ma to szczególne znaczenie w kontekście pokoleniowych doświadczeń z życia codziennego w szkole i w domu, jakże różnych dla nas, dla naszych dorosłych dzisiaj dzieci, a kompletnie niezrozumiałych dla naszych wnuków.
Wybór formy krótkiego (to jest mój punkt odniesienia) opowiadania, które tak naprawdę można przeczytać w jedno popołudnie, miał być ułatwieniem w zachęceniu młodych czytelników do lektury.
Drugim powodem przedstawienia dzieciom nowelki „Łysek
z pokładu Idy” był kontekst miejscowy, tzn związki naszej społeczności z górnictwem. Już w trakcie opracowania materiałów zdałem sobie sprawę, że te związki również mają charakter pokoleniowy i dla pokolenia moich wnuków są w zasadzie wyłącznie historyczne.
I wreszcie trzeci powód, to postać głównego bohatera, konia
o imieniu Łysek. Dla mnie wybór był oczywisty, ale czy był też oczywisty dla bądź co bądź „wiejskich” dzieci z pokolenia moich wnuczek? Przecież dla nich koń kojarzony jest z rozrywką (jazda konna, przejażdżka bryczką, kulig w Beskidach), a nie z ciężką,

2

wyniszczającą pracą tych zwierząt w starych kopalniach czy też
z całkiem przecież niedawną, codzienną pracą tych zwierząt przy uprawie roli.
Zgodnie z maksymą „im dalej w las tym więcej drzew”, spełnienie podstawowego założenia projektu „Międzypokoleniowe podróże po literaturze”, czyli zachęcenia dzieci do czytania wydawało się zadaniem co najmniej karkołomnym.
Nie będę ukrywał, że im bliżej umówionego spotkania, tym bardziej rosły moje wątpliwości czy podołam wyzwaniu, na które sam się zgodziłem. W tym miejscu znów trzeba przywołać przysłowie: „słowo się rzekło, kobyłka u płotu”.
Mając na uwadze powyżej przedstawione diagnozy
i przemyślenia postanowiłem zaproponować połączenie opowiada­nia, z bliższym dzieciakom elementem rzeczywistości cyfrowej
w postaci prezentacji multimedialnej. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić przekaz, na zakończenie zaprezentowałem moim małym słuchaczom kilka eksponatów rzeźb wykonanych z węgla, które można było nie tylko zobaczyć, ale nawet dotknąć i wziąć do ręki. Zainteresowanie dzieci figurkami przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Wielkim dla mnie zaskoczeniem było, jakże praktyczne i charakterystyczne dla młodego pokolenia pytanie zadane przez jednego z chłopców: „Proszę pana, a gdzie to można kupić?

Mimo pozytywnego odbioru i zainteresowania dzieci prze-dostawianą tematyką, otwarte pozostaje pytanie czy udało się zachęcić ich do przeczytania chociaż jednej niewielkiej książeczki. Czy to się udało? Nie wiem, zapytajcie dzieciaki.
Wiem natomiast, że mając dość duże doświadczenia
w przekazywaniu wiedzy dorosłym, miałem do czynienia z bardzo różnymi słuchaczami, również z zajmującymi eksponowane stanowiska w gospodarce. Otóż, żadne audytorium, przed którym było mi dane stanąć, często roszczeniowe, wręcz nieprzyjazne lub napastliwe, nie spowodowało wyzwolenia tak ogromnej dawki adrenaliny (pozytywnej oczywiście), jak stawienie czoła dzieciakom z misją zaszczepienia w nich głodu czytelnictwa.
Mimo wielkiej tremy, z jaką stanąłem przed dzieciakami, tym większej, że podlegałem ocenie nie tylko moich wnuczek, ale i ich rówieśników, z każdą minutą było tylko lepiej. Dzieciaki swobodnie dały się wciągnąć w dyskusję, zadawały pytania, często zdumiewająco celne i dociekliwe.
Opowiadając dzieciom kilka szczegółów z życia autora „Łyska z pokładu Idy” Gustawa Morcinka, wspomniałem o tym, że w wieku

3

16 lat był zmuszony podjąć pracę w kopalni. Jednocześnie korzystając z lokalnej biblioteki przeczytał cały dostępny tam księgozbiór, liczący 500 książek. Ku mojemu zaskoczeniu, moi słuchacze nie byli zbulwersowani faktem pracy w kopalni 16 letniego chłopca, natomiast jeden z chłopców wyraził zdziwienie graniczące z niedowierzaniem dotyczące liczby 500 przeczytanych książek !
Mogłoby być pouczające, aczkolwiek nieco melodramatyczne zakończenie tego opowiadania.
Dlatego zamiast komplementowania organizatorów
i uczestników projektu, pozwolę sobie na kilka przemyśleń związa­nych z moim udziałem w „Międzypokoleniowych podróżach po literaturze”, który tak naprawdę sprokurowały prośby moich wnuczek, co już jest pewną wartością samą w sobie.
Realizacja tego projektu, zanim zostanie podsumowana i rozliczona, moim zdaniem już jest sukcesem wielopokoleniowym.

Dzieciakom uzmysłowiła (mam nadzieję), że istnieje na świecie coś ponad Facebook, Twitter, gry komputerowe i inne aplikacje, które stworzyli ludzie piszący co najwyżej na mechanicz­nej (o zgrozo !) maszynie do pisania. Wprawdzie z wielkim niedowierzaniem, ale jednak, przyjęli do wiadomości, że można, że da się przeczytać 500 książek.

Nauczyciele, którzy włożyli najwięcej pracy i zaangażowania
w realizację tego projektu, być może troszeczkę łatwiej wyegzekwują wśród dzieciaków przeczytanie lektury zamiast omówienia lub streszczenia tejże lektury w internecie.

Pozornie na ostatnim miejscu wśród beneficjentów tego projektu są uczestniczący w nim seniorzy. Pozornie, bo czy ktoś
z nas, z własnej i nieprzymuszonej woli (o lenistwie łaskawie nie wspomnę) zastanawiałby się i wspominał co też czytał
w dzieciństwie?
Tymczasem konieczność podzielenia się wspomnieniami
i doświadczeniami z czasów dzieciństwa z niezwykle wymagającym partnerem, jakim są nasze wnuki, wymusiła (bo partner niezwykle spostrzegawczy i wymagający) niestandardowe podejście do zagadnienia. Swego rodzaju wartością dodaną jest refleksja, możliwa wyłącznie z perspektywy właściwej seniorom, a dotycząca wpływu lektur z czasu dzieciństwa na wybór drogi zawodowej.


4

Gdyby ktoś mnie zapytał o uszeregowanie w kolejności tych, którzy najbardziej skorzystali w trakcie realizacji projektu „Międzypokoleniowe podróże po literaturze” odpowiedział bym, że jak to w podróży, jednego podróż męczy, innego inspiruje, jeszcze innego zachęca do dalszych wojaży. Pewnym jest, że jednorazowa podróż może być niewystarczającą zachętą dla wszystkich jej uczestników do kontynuowania przygody z książką. Dlatego byłoby pięknie, gdyby tego rodzaju podróże były kontynuowane, tym bardziej, że jak starałem się przedstawić, mogą one być inspirujące i pomocne dla wszystkich podróżujących w świecie literatury.
Jeżeli pokolenie dziadków, wspólnie z pokoleniem rodziców przekona swoje dzieci i wnuki, że książki zdecydowanie lepiej
i korzystniej czytać niż je palić – to możemy mieć nadzieję na sukces!
 Janusz SapińskiOsoby odpowiedzialne za mój udział w programie.
 Anna Smyl – córka,
Alicja Smyl – wnuczka,

Renata Smyl – wnuczka

Projekt "Czytanie łączy pokolenia" w Sączowie

Na podstawie zdobytego podczas pracy w bibliotece doświadczenia oraz poczynionych tam obserwacji pracownicy Bibliotek Publicznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach zaczęli zastanawiać w jaki sposób zachęcić mieszkańców do korzystania z biblioteki oraz spowodować zwiększenie zainteresowania czytelnictwem, szczególnie osób młodych, którym smartfony i komputery pochłaniają obecnie zdecydowaną większość wolnego czasu.
Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w 2014 roku pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” zrodziły pomysł zorganizowania międzypokoleniowych spotkań czytelniczych. Bibliotekarzom Gminnego Ośrodka Kultury udało się doprowadzić do ich realizacji. Pokazały one z jak wielką uwagą dzieci słuchają opowieści swoich babć i mam o ulubionych książkach oraz o ich bardzo różnych przygodach i doświadczeniach czytelniczych. Widząc duże zainteresowanie tymi wydarzeniami podjęliśmy próbę zaszczepienia miłość do książki wśród młodego pokolenia. Ukazanie wzorców osób dorosłych czytających i opowiadających o przeczytanych lekturach z wielką pasją miało spowodować powstanie mody na czytanie wśród dzieci. Opowieści o czytaniu z latarką czy o szyciu pacynek do zilustrowania bajki z książeczki bez obrazków często były trudne do wyobrażenia. Obserwacje tych spotkań zrodziły chęć dalszych działań w tym kierunku. Wtedy właśnie tj. jesienią 2016 roku postanowiłyśmy znaleźć sojuszników w ciężkiej pracy promowania książki wśród dzieci. Wizyta na portalu RodzinneCzytanie.pl. zaowocowała powstaniem „Klub Rodzin Czytających”. Dalej biblioteki publiczne wspierane już przez biblioteki szkolne i rodziny zaangażowane w działania KRC organizowały spotkania czytelnicze polegające na rozmowach, wymianie poglądów, wspólnym spędzaniu czasu. Były one bardzo różne. Jedne organizowane w ramach działań świetlicy szkolnej, inne jako lekcje biblioteczne. Niektóre z nich odbywały się w niewielkim gronie wielkich miłośników czytania, w innych uczestniczyło ponad 100 osób. Udowadnialiśmy, że książki są popularne w różnych kręgach społecznych. Wszystkie zorganizowane międzypokoleniowe spotkania czytelnicze były przemiłe i pouczające. Dawały uczestnikom szanse na zrozumienie międzypokoleniowe.
Dzięki pozytywnej ocenie wniosku o nazwie „Międzypokoleniowe podróże po literaturze” o dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017, w którym opisane zostały nasze dotychczasowe działania udało się zdobyć środki na realizację działań w zakresie promocji czytelnictwa wśród dzieci oraz zacieśniania więzi międzypokoleniowej. Okres realizacji projektu tj. od 1 września do 31 października 2017 r. był kolejnym bardzo cennym doświadczeniem. Wnioskodawca i realizatorem projektu był grupa nieformalna Klub Rodzin Czytających reprezentowany przez Joannę Kocot-Dyszy, Ilonę Lazar i Sylwie Madej. Wszystkie osoby, do których grupa zwróciła się z zaproszeniem do działania podjęły wyzwanie i zaangażowały się w realizację „Międzypokoleniowych podróży po literaturze”. Opiekunami projektu wspierającymi jego poprawną realizację były pani Elżbieta Kozak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach, która udostępniła na potrzeby realizacji projektu pomieszczenia GOK, wyraziła zgodę na udział pracowników w planowanym przedsięwzięciu oraz pani Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki, za której zgodą zostały przygotowane przez pracowników urzędu plakaty oraz ulotki promujące planowane działania oraz towarzyszyły gminne media na bieżąco relacjonujące wydarzenia realizowane w ramach projektu. Bezpośrednio zaangażowane w trudną pracę promowania czytelnictwa byli wolontariusze projektu – nauczyciele. Przed nimi zostało postawione zadanie zachęcenia do udziału najmłodszych uczestników – dzieci. Dyrektorzy wszystkich gminnych szkół jednogłośnie wyrazili aprobatę dla realizacji założeń określonych w projekcie, podobnie jak wszystkie osoby dorosłe, deklarujące swój udział w międzypokoleniowych spotkaniach czytelniczych.
Początkowo założono, że projekt będzie realizowany głównie na terenie miejscowości Sączów i weźmie w nim udział 160 beneficjentów: 120 dzieci i 40 dorosłych. Reforma szkolnictwa spowodowała konieczność zmian. By zrealizować założenia projektowe realizatorzy musieli rozszerzyć planowane działania na sąsiednie sołectwa. Do udziału w realizacji zgłosiły się osoby, które nie zostały uwzględnione we wniosku lecz współpracowały już przy realizacji różnych działania wpływające na wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród dzieci. W rezultacie przy każdej szkole działającej na terenie Gminy Bobrowniki udało się znaleźć wolontariuszy i stworzyć grupy, które chętnie zaangażowały się w realizację założeń projektu o nazwie „Międzypokoleniowe podróże po literaturze”. Ostatecznie w ramach projektu zostało objętych wsparciem aż 311 osób: 251 dzieci oraz 60 dorosłych w tym 37 seniorów.
W ramach realizowanego projektu zostały zorganizowane spotkania czytelnicze z seniorami. Spotkania przygotowywane i prowadzone były przez wolontariuszy w luźnej atmosferze sprzyjającej rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Każde było przygotowane według innego pomysłu i uwzględniało różne potrzeby uczestników. Odbyło się 8 takich spotkań. Przewodniczkami w międzypokoleniowych podróżach po literaturze były panie: Izabela Cebula, Małgorzata Słaboń (SP w Siemoni); Ilona Lazar, Iwona Sowiślok oraz Milena Caban (ZSP w Sączowie); Anna Janota (ZSP W Dobieszowicach); Barbara Skórka (SP w Bobrownikach); Marzena Węgrzyn - Duc, Bożena Siuda, Ewa Rolska (SP w Rogoźniku).
Swoją być może pierwszą podróż czytelniczą odbyła grupa maluszków z Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach. Pani Sylwia Madej - opiekunka grupy - jest czytelniczką Biblioteki Publicznej w Sączowie, członkinią Klubu Rodzin Czytających, zawsze chętnie angażującym się w działania związane z promocją czytelnictwa wśród dzieci.
Środki pozyskane na realizację projektu pozwoliły na zorganizowanie 7 spotkań warsztatowych z podróżnikami i pisarzami, autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej od niedawna obecnymi w zestawieniach lektur szkolnych. Naszymi gośćmi byli : Marcin Kozioł oraz Łukasz Wierzbicki. Każdy miał możliwość uczestniczenia w spotkaniach z obydwoma pisarzami.
W ramach realizowanego projektu zostały przeprowadzone wśród uczestników projektu konkursy: plastyczny i literacki, pt.: „Moja najciekawsza podróż literacka” .
Do konkursu plastycznego przystąpiło 89 uczestników . Do konkursu literackiego przystąpiło 62 uczestników.
Ze środków dofinansowania zakupiono 62 szt. książek autorstwa pisarzy goszczących w ramach realizacji zadania. Zakupione woluminy rozdano uczestnikom projektu.
Łącznie na realizację „Międzypokoleniowych podróży po literaturze” otrzymaliśmy kwotę w wysokości 4 998,30 zł. W projekcie uwzględniono wkład własny osobowy w wysokości 2620,00 zł. Duże zainteresowanie projektem oraz udział większej liczby wolontariuszy przyczynił się do powiększenia wkładu własnego do kwoty 3820,00 zł.
Projekt był realizowany od 1 września do 31 października 2017 r. Już w tej chwili bibliotekarze zaobserwowali zwiększenie liczby użytkowników bibliotek z obszaru objętego projektem. Dzieci poszukują głównie książek autorstwa zaproszonych pisarzy. Przy tej okazji mamy szanse na podsunięcie im innej ciekawej lektury. Podczas spotkań czytelniczych dzieci zapraszane były do dyskusji o ulubionych książkach. Na podstawie naszych obserwacji twierdzimy, że wkładały one duże starania w budowę pięknych, płynnych i bogatych wypowiedzi, na temat nie tylko przeczytanych książek, również spraw ważnych dotyczących ich życia. Liczne ciepłe słowa każą nam sądzić, iż została przez uczestników doceniona forma międzypokoleniowych spotkań czytelniczych jako alternatywa spędzania czasu wolnego. Mamy nadzieję, że dla wszystkich były to chwile bezcenne, dały okazje do międzypokoleniowych spotkań, wspólnych rozmów i wzajemnego poznania.

Joanna Kocot-Dyszy
Koordynator realizacji projektu - Bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Sączowie

Relacja fotograficzna:

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach  
grupa Pani Barbary SkórkiSzkoła Podstawowa w Siemoni 
 spotkanie z Panem Januszem Sapińskim - grupa Pani Izabeli Cebuli i Małgorzaty Słaboń

Spotkanie z seniorami w Zespole szkolno Przedszkolnym 
w Rogoźniku. Grupa Pani  Marzeny Węgrzyn-Duc, Bożeny Siudy, Ewy RolskiejSpotkania z seniorami -Przedszkole w Strzyżowicach, grupa pani Sylwii Madej